Een broodje Olifant

Het beheersbaar houden van een complex systeem als Microsoft 365 is als het eten van een “broodje olifant”.

Het kan gedaan worden. Als je met veel mensen bent, kun je de moeite spreiden, maar als je een McDjumbo in je eentje wil verslinden, moet je het werk in hapklare brokken opsplitsen.

Een uitgebreide pagina over beheersbaarheid van een complex IT landschap. De Engelse term Governance wordt in Nederland ook veel gebruikt. Met name samenwerkingsomgevingen (collaboration tools) hebben veel effect op een organisatie omdat eigenlijk iedereen er wel mee te maken heeft.