Introductie

Het is een beetje verwarrend. We gaan het hebben over enigszins technische termen die definiëren wat je kunt doen op een Teams-omgeving of SharePoint-site.

Aan de andere kant zullen we ook documentaire werkstromen (workflows) bespreken op basis van de concepten documentbeheer en archiefbeheer.

Leerdoelen

Maak kennis met het concept van authenticatie (bevestigen dat je bent wie je zegt dat je bent) en autorisatie. (aangezien we hebben gecontroleerd wie je bent, moeten we regelen wat je kunt)

 • Lezen; je hebt de rechten van een bezoeker of een kijker. 
 • Deelnemen: Maken, lezen, bijwerken of verwijderen (of de gebruikelijke Engelstalige beschrijving: Create, Read, Update, Delete “CRUD”) omdat u “ledenrechten” hebt waardoor u een actieve bijdrager bent in een samenwerkingsproces.
 • Eigenaar; je hebt volledige controle over de site. Je kunt functionaliteit toevoegen, instellingen wijzigen of andere gebruikers toewijzen.
 • Ook leer je wat het effect van autorisatie is op het zoeken.

Spelen!

 • Probeer toegang te krijgen tot een site van een van je teamleden (een ander dier).
 • Kijk wat er gebeurt als anderen toegang proberen te krijgen.
 • Wijs leesrechten toe aan de rest van het team.
 • Wijs “deelnemer” rechten toe aan 2 andere teamleden.
 • Maak een nieuwe bibliotheek en doorbreek de hiërarchie van gebruikersbeheer.
 • Kijk wat het doet met zoekgedrag.
 • Doelgroep filtering in weergave (audience targeting).

Overerving

Als er niet op een andere manier wordt besloten, erft alle inhoud/functionaliteit het rechtenpatroon dat op een site is ingesteld.

Doorbreek the lijn en ken een nieuwe rechtenstructuur toe.

Overerving kan worden verbroken. Dit kan op het niveau van een site wanneer een site subsites heeft, dit kan op lijst- of bibliotheekniveau, dit kan op mapniveau en zelfs op bestandsniveau.

Rechtenstructuur vanaf het breekpunt

Vanaf een breekpunt kun je rechten die van het bovenste niveau komen verwijderen en kun je een nieuwe structuur toevoegen. bijv. de hele site is gebaseerd op ledenrechten voor iedereen behalve externe gebruikers, maar als je de documenten bibliotheekspecifieke rechten geeft, kun je dat veranderen in alleen kijkersrechten voor iedereen…

Waarschuwing

Houd er rekening mee dat wanneer je een bestand verplaatst, het de rechtenstructuur erft van de container waarin het zich bevindt, tenzij je rechten toewijst op itemniveau. Een item is een rij in een lijst, een bestand in een bibliotheek of een sitepagina. Een webpagina verschilt niet van een bestand als het gaat om rechtenbeheer. Het zijn gewoon .aspx-pagina’s in een paginabibliotheek.

Structuur

Het SharePoint-landschap bestaat uit sites. Wanneer u een SharePoint maakt, maakt u een site en elke site kan worden beschouwd als een wereld in een universum.

We kunnen deze wereld (site) opsplitsen in kleinere lichamen. In de beginjaren van SharePoint bouwen mensen enorme hiërarchieën van sites en subsites en zelfs niveaus dieper.

Het is niet meer nodig om complexe hiërarchieën te creëren. Elke site kan honderden bibliotheken en lijsten bevatten en u kunt rechten organiseren voor elke bibliotheek, mappen en zelfs voor een afzonderlijk bestand.

Houd er rekening mee dat wanneer u een bestand verplaatst (dat geen speciale rechten heeft), het het recht overneemt van de bibliotheek of map waarin het is opgeslagen.

Administratief eigenaar en plaatsvervanger

De buschauffeur

De eigenaar van de site is de persoon die verantwoordelijk is voor de inhoud en bedrijfslogica. Voor IT is de eigenaar degene die gecontacteerd wordt als er iets verandert.

Als eigenaar moet je de verantwoordelijkheid aanvaarden voor de inhoud die jij en de andere gebruikers maken, lezen, bijwerken of verwijderen. De eigenaar is de persoon die wordt aangesproken wanneer IT-, beveiligings- of gegevens-beschermingsfunctionarissen moeten communiceren over zaken op een site.

Verstrekken van een site/ Teams en bewaartermijn

Wanneer u een site aanvraagt, monitort IT het gebruik (op een zeer eenvoudige manier) door te kijken naar de implementatiedatum. Aan het einde van het tweede jaar ontvangt de eigenaar een kennisgeving van goedkeuring van de beschikking. Eigenlijk zegt IT dat ze de site uit de roulatie zullen halen. Tenzij; de eigenaar valideert het continue gebruik van de site. Op basis van die dialoog wordt een nieuwe bewaartijd ingesteld.

Eigenaarschap vanuit een SharePoint gezichtspunt

De beheerder of de monteur

Een beheerder is de “monteur” van de site. Wanneer het nodig is om bibliotheken, lijsten te maken, instellingen aan te passen, enz.

Het accent is technisch, maar je hoeft geen hardcore ontwikkelaar te zijn.

Met de opleiding die je nu krijgt, ben je goed toegerust om monteur te worden.

We vragen aandacht voor het volgende…

Gebruik de productieomgeving a.u.b. niet voor; klooien, pielen, knutselen, vallen of  opstaan. Maak gebruik van een ontwikkelomgeving, tenzij je echt weet wat je doet. Microsoft biedt gratis proefomgevingen voor 30 dagen.