Het gebruik van meerdere tenants in één browser werkt gewoon niet. De meeste mensen gebruiken al een soort Microsoft-cloudservice. Dit zal in strijd zijn met de proefhuurder. Daarom adviseren wij de Vivaldi-browser.