We hebben nu ongeveer 10% van alle functionaliteit in M365 en/of SharePoint online gedekt.

Vandaar de metafoor van het broodje olifant. 

De afgelopen dagen hebben we een mogelijke nieuwe tool voor uw organisatie besproken en toegepast en jullie spelen daarin een rol.

We hebben je bewust uit je dagelijkse routine gehaald. We hebben geoefend op use-cases waarvoor je alles weet wat er te weten valt, net als iedereen, of op een onderwerp waar we even weinig van weten.

De tooling stond in het middelpunt van de belangstelling en deze reeks oefeningen was natuurlijk niet helemaal willekeurig.

Dus… Nu de vraag:

Met wat je nu weet ?

Discussion

Kunnen we het nu gaan hebben over

Wat we gaan doen met jullie ervaring op je werk?

Als aankomend Microsoft practitioner

Dit was een aanloop met wat praktijkervaring op je pad om een Microsoft-resource te worden.

Het is een logische stap om vervolgens met het Microsoft-curriculum te beginnen.

 • MS 900 M365 Fundamental
 • Basisprincipes van PL 900 Power Platform

Begin daarmee en bepaal hoe je daarna verder gaat. Idealiter word je ondersteund door iemand met een zwarte band M365/Power Platform.

Het Microsoft-curriculum is nogal theoretisch en wat ook belangrijk is: zorg dat je iemand vindt die je aanmoedigt om je te concentreren op wat je nog niet weet.

Ook hands-on trainingen/workshops maken het verschil.

Als je er niet naar handelt en vlieguren gaat maken, dan is ervaring zo vluchtig als een verkiezingsbelofte!

Ga klooien

Wacht niet tot het je uitkomt.

Een rol in een functioneel beheerteam

Je bent deze reis waarschijnlijk begonnen omdat je werd gevraagd om mee te praten over een nieuw IT-systeem.

De groep waar je nu deel van uitmaakt, is, zacht gezegd, multidisciplinair.

 • Voor de bedrijfsjurist.
  • Dit is niet de reden waarom je in de eerste plaats rechten ging studeren. Wat we nu gaan bespreken heeft niets te maken met strafrecht, echtscheidingen of privaatrecht. Na verloop van tijd kwam je in een bedrijf terecht en nu vragen we je om samen met de anderen na te denken over een IT-dienst die voldoet aan wettelijke en of contractuele eisen.
  • Je juridische inbreng wordt gevraagd in zaken als beheer van persoonsgegevens en bedrijfsbeleid over het werken met externe partners.
 • Misschien bent je een beveiligingspersoon.
  • Dan is dit de plek waar je professionele input kunt geven over zaken op het gebied van fysieke, technische en gedragsmatige beveiliging.
 • Als professional van de afdeling informatiebeheer.
  • Dit is nu de plaats en tijd om gehoord te worden over documentbeheer, recordbeheer, informatiewaarde, metadata en zoekmogelijkheden (search).
 • Of je vertegenwoordigt “de business”.
  • Beter gezegd, de uiteindelijke gebruikers, de mensen die wij van IT-diensten voorzien. Leg je vraagstukken op tafel zodat we in gezamenlijkheid naar passende oplossingen kunnen gaan zoeken. Overbrug de kloof tussen gebruikersgemeenschap en IT (vraag/aanbod).
 • Wat doe ik hier als communicatiemedewerker met al die IT-nerds?
  • Het is jouw rol om het besprokene te vertalen in begrijpelijke berichten/uitingen voor de gebruikerspopulatie. Ook als je denkt dat wij meer ontwerpen dan een organisatie kan verslinden, dan dien je ervoor te zorgen dat je wordt gehoord.
  • Je moet sterk zijn. De anderen rond de tafel zullen soms prachtige oplossingen bedenken zonder een probleem te overwegen.