Introductie

We maken, lezen, passen aan of verwijderen inhoud omdat het een publiek heeft. In het vak ECM spreken we van Create Read Update Delete. Als je CRUD zegt, dan snapt iedere professional wat je bedoelt

 

Als je uitsluitend voor jezelf wil schrijven, is er geen reden om M365 te gebruiken. Er is geen organisatie die u betaalt voor het opschrijven van uw privé-notities.

Dit presenteert een belangrijk probleem.

Content moet gevonden worden. 

Zoek-technologie (search) en metadata zijn de belangrijkste systeem-integratie-middelen. Als het lukt om alles op consistente wijze weten te labelen, dan verhogen we de potentie van een zoekmachine (onafhankelijk van bestandtype; plaatjes zijn even waardevol als blokken tekst).

Leerdoel

Word je bewust van de waarde van metadata. Leer hoe je het beheert en leer hoe je bibliotheken, lijsten en/of sites configureert.

We zullen leren welke grenzen de verschillende metadata-instrumenten hebben, zodat je een goede keuze kunt maken bij configuratietaken.

Deze oefening gaat ook over de toepassingen van filters en weergaven. We leren hoe je deze maakt en bewerkt voor zowel alle gebruikers (omdat je daartoe de rechten hebt) of als persoonlijke weergave

Toepassing en hierarchie bij metadata

  1. Tekstveld
  2.  Keuzelijst
  3. Andere kolomtypen
  4. Kruisverwijzen vanuit andere lijsten
  5. Managed metadata
  6. Termstore hub
  7. Enterprise metadata management gecombineerd met enterprise search.
Spotify, a wonderful display of metadata usage